Instalace unixového systému

Nefunguje-li něco:

Před a po

Před instalací

Po instalaci

Instalace OpenBSD po síti (pro zájemce)

Nezkoušejte v labu, nefunguje DHCP snooping

# mkdir /tftpboot
# cd /tftpboot
# ftp ftp://mirror.steadynet.cz/pub/OpenBSD/5.3/amd64/{bsd.rd,pxeboot}
# echo "g/^#tftp/s/^#//\nw" | ed -s /etc/inetd.conf
# /etc/rc.d/inetd -f restart

Ve svém DHCP serveru

Můžete si vytvořit etc/boot.conf podle boot(8), nebo po načtení zavaděče PXEBOOT zadáte do příkazové řádky:

bsd.rd

čimž spustíte stahování instalačního (RAMDISK) kernelu z kořene TFTP serveru, a skočíte na něj.


Chcete-li rychle nainstalovat OpenBSD z Windows, stáhněte si můj DHCP+TFTP server.


Můžete si přečíst soubor INSTALL.$ARCH v adresáři s mirrorem; např. sparc64 network loader funguje trochu jinak než amd64.

Spuštění instalace

(asi jen výtah z přednášky)

Co je potřeba k instalaci?

Na co rozhodně v Gentoo zapomenete

...a na co installer nezapomene.

Instalace OpenBSD krok za krokem

Většinu systémů nainstalujete pomocí slepice a dostatečného množství zrní okolo klávesy Enter.

V jakékoli otázce můžete odpovědět "!", což Vám dá shell, ze kterého se po ukončení vrátíte zpátky na své místo v installeru.

Instalace CentOS

Typické příklady rozdělení disku

Notebook s dual-boot bez GPT

 1. /boot (ext2fs, 256 MB, RO) (z historických důvodů kvůli zavaděči)
 2. / (ext2fs, 1 GB, RO)
 3. Windows (NTFS, podle potřeby)
 4. extended se zbytkem Linuxové distribuce

Server: pouze partition #3 (Whole disk)

Diskové oddíly

Hrajte si někde, kde nemáte důležitá data

A pořádně se to tam naučte.

Není nad to splést si "sd0" a "sd1", nebo místo "sda1" přepsat "sda".

Fyzické svazky

Práce s diskovými oddíly

Filesystem ze souboru

OpenBSD: fdisk(8)

# fdisk -e wd0
Enter 'help' for information
fdisk: 1> p m
Disk: wd0    geometry: 5168/240/63 [38154 Megabytes]
Offset: 0    Signature: 0xAA55
      Starting     Ending     LBA Info:
 #: id   C  H  S -   C  H  S [    start:    size ]
-------------------------------------------------------------------------------
 0: 83   0  1  1 -   7 239 63 [     63:     59M] Linux files*
*1: A6   8  0  1 -  3236 239 63 [   120960:    23839M] OpenBSD   
 2: 07  3237  0  1 -  5167 239 63 [  48943440:    14256M] NTFS    
 3: 00   0  0  0 -   0  0  0 [      0:      0M] unused   
fdisk: 1> f 2
Partition 2 marked active.
fdisk:*1> p m
Disk: wd0    geometry: 5168/240/63 [38154 Megabytes]
Offset: 0    Signature: 0xAA55
      Starting     Ending     LBA Info:
 #: id   C  H  S -   C  H  S [    start:    size ]
-------------------------------------------------------------------------------
 0: 83   0  1  1 -   7 239 63 [     63:     59M] Linux files*
 1: A6   8  0  1 -  3236 239 63 [   120960:    23839M] OpenBSD   
*2: 07  3237  0  1 -  5167 239 63 [  48943440:    14256M] NTFS    
 3: 00   0  0  0 -   0  0  0 [      0:      0M] unused   
fdisk:*1> q
Writing MBR at offset 0.


disklabel(8)

# disklabel -E wd0
Label editor (enter '?' for help at any prompt)
> p m
OpenBSD area: 120960-48943440; size: 23839.1M; free: 3034.3M
#        size      offset fstype [fsize bsize cpg]
 a:      804.7M      120960 4.2BSD  2048 16384  1 # /
 b:     1196.0M     1769024  swap          
 c:     38154.4M        0 unused          
 d:     5123.7M     4218496 4.2BSD  2048 16384  1 # /usr
 e:     1535.6M     14711744 4.2BSD  2048 16384  1 # /var
 f:     2251.8M     17856704 4.2BSD  2048 16384  1 # /usr/src
 h:     9893.0M     28682640 4.2BSD  2048 16384  1 # /home
 i:      59.0M        63 ext2fs          
 j:     14256.2M     48943440  NTFS          
> d a
> a a
offset: [22468320] 
size: [6214320] 500m
FS type: [4.2BSD] 
> w
> q
No label changes.
# grep flashka /etc/fstab
5b27c2761a9b0b06.i /mnt/flashka msdos rw,noauto 0 0
# disklabel -E sd0
Label editor (enter '?' for help at any prompt)
> i a
The disklabel UID is currently: 1234567890abcdef
duid: [] feedfacedeadbeef
> w
> q
No label changes.

Linux: LVM2: lvm(8)

Physical Volumes	(/dev/sda1, /dev/md3, /dev/md4)
Virtual Groups		(vg0: 3 PVs, 16 LVs)
Logical Volumes		(zakaznik1, zakaznik2, ..., zakaznik16)
LVM2

Souborové systémy

Shrnutí hierarchie

Pokročilejší věci