Nastavení sítě

Router vs koncová stanice

Nepersistentní nastavení

Persistentní nastavení

Závisí na startovacích skriptech ve Vašem systému.

Routování

Vztah mezi L2 a L3

Diagnostika

Firewall

Detaily až na zvláštní přednášce; NAT zapnete takto:

tcpdump(8): Co teče po drátě?

Jak na ten drát něco pošlu?

$ telnet nix.cz 80
Trying 2a02:38::1001...
Connected to nix.cz.
Escape character is '^]'.
GET / HTTP/1.0
<prazdny radek - dejte Enter>
HTTP/1.1 400 Bad Request
Date: Tue, 18 Oct 2011 20:06:09 GMT
Server: Apache
Content-Length: 226
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html> ... bla bla bla ... </html>
Connection closed by foreign host.

misc + odkazy