Remote Procedure Call

Nastudování a pochopení tohoto slidu, linkovaného obsahu a manuálových stránek může zabrat měsíce! Není to ke zkoušce povinné.

Network Information Service

Jak to funguje?

NIS master server: ypserv(8)

NIS slave server

NIS server: něco jsem zvoral

# pkill ypbind; pkill ypserv; pkill rpc.yppasswdd
# cd /var/yp
# rm -rf binding/ doména1.swi/ doména2.swi/ ypservers

+ navíc

# rm /var/yp/Makefile #(hrál-li jsem si s ním)

a můžu začít od začátku

Celý proces je náchylný na hloupé chyby!


Problém: V BSD je mapa master.passwd, v Linuxu je shadow.

Řešení: ve virtlabu to neřešíme a používáme v BSD UNSECURE=True, v praxi řešíme výměnou NIS za bezpečný systém.

Např. na každém stroji zvláštní lokální NIS doména + ypldap(8) napojený přímo proti šifrovanému LDAP serveru.

Pozor: V BSD je pmake(1), v Linuxu je gmake(1).

NIS klient: ypbind(8)

NIS/YP: časté chyby

Formáty ukládání hesla

LDAP jako centrální databáze

ypldap(8): NIS/LDAP Gateway

nss_ldap(5), pam_ldap(5)

Network File System

NFS server

Ke sdílení souborů je potřeba do RPC "infrastruktury" zaregistrovat několik služeb:


# echo 'nfsd_flags=""' >> /etc/rc.conf.local
# echo 'mountd_flags=""' >> /etc/rc.conf.local
# echo 'lockd_flags=""' >> /etc/rc.conf.local
# echo 'statd_flags=""' >> /etc/rc.conf.local
# /etc/rc.d/nfsd start
# /etc/rc.d/mountd start
# /etc/rc.d/lockd start
# /etc/rc.d/statd start
# emerge -av nfs-utils
# /etc/init.d/nfs start

hint: nepoužívejte nfsv4 :-)

NFS server: exports(5)

Seznam "přípojný bod + parametry"; získáte showmount -e

NFS server: rozdíly v nastavení exports(5)

NFS klient

# grep vzdaleny /etc/fstab
192.168.192.1:/raid/export/ /mnt/vzdaleny nfs rw,nodev,nosuid,soft,intr 0 0

AMD/autofs -- WORK IN PROGRESS!

http://www.linux-consulting.com/Amd_AutoFS/autofs-5.html#ss5.2 http://www.linuxjournal.com/article/6941?page=0,1

Na serveru

Na klientovi

výsledek: v případě potřeby se svazek připojí a z /home se dělají symlinky; amd je po čase uklízí